Yumuşak Doku Komplikasyonları

a) Kapatma vidalarının açığa çıkması: Birinci cerrahi işlemde implant gövdesi yerleştirilip üzeri kapatma vidası ve yumuşak doku flebi ile kapatıldıktan sonra iyileşme dönemi içinde bazen yumuşak dokunun perfore olduğu ve kapatma vidasının açığa çıktığı gözlenebilir. Bunun sebebi enfeksiyon meydana gelmesidir. Eğer baştan flep primer dikişle iyice kapatılmazsa veya yarada kontraksiyon olursa, sütur apsesi gelişirse, üstteki geçici protezin baskısı olursa yumuşak doku perforasyonları ortaya

çıkar. Böyle bir durumla karşılaşıldığında enfeksiyon olup olmadığına dikkat edilmelidir. Eğer enfeksiyon yoksa, plak kontrolü iyi yapılırsa ve cerrahi işlem geçtikten 6 hafta ve sonrasında böyle bir durumla karşılaşıldıysa herhangi bir cerrahi işlem yapmadan plak kontrolü ile hasta takibe alınır. Eğer plak kontrolü yapılamaya-caksa, estetik problemler varsa, enfeksiyon varsa o zaman vidanın üzeri tekrar bir cerrahi işlem ile kapatılmalıdır. Bu işlem komşu dokudan flep kaydırılarak veya yumuşak doku grefti taşıyarak yapılabilir.

b) Proliferatifgingivitis gelişmesi: İmplant çevresindeki epitel büyüyerek implantın üst yapı ile bağlantısına aracı olan ara parça etrafında kalınlaşma meydana getirebilir. Bu durum, kısa ve mukoza kalınlığına uyumlu olmayan ara parçalar kullanıldığında ortaya çıkar. Ara parçanın çıkartılması, fazla dokunun kesilip alınması, gerekirse başka bir ara parçanın kullanılması lazımdır.

c) Fistül oluşması: Fistül genellikle iyi plak kontrolü yapılmayan vakalarda veya implant gövdesi ile üst yapı bağlantısı arasında hareketlilik olduğunda, yumuşak doku ile bu hareketli bölge arasındaki mikro açıklıktan mikroorganizmaların girmesi sonucunda oluşan iltihap ile meydana gelir.

d) Ekimoz oluşması: Cerrahi işlem sırasında kanama fazla olursa daha çok yaşlı bireylerde son radan ekimoz şekillenebilir. Bazen de flep altında hematom olur. Bunu engellemek için dikişleri attıktan sonra kompres ile ameliyat bölgesine baskı uygulamakta yarar vardır.

e) implant gövdesinin açığa çıkması: Ara parça etrafında plak birikmesi ve kronik iltihap oluşması marginal kemik kaybına ve sonuçta implant gövdesinin üst tarafının açığa çıkmasına sebep olabilir. Eğer implant baştan kemiğin içine yeterince gömülmeden yerleştirildiyse bu olasılık daha fazladır. Böyle bir durumda periodontal tedavi ile birlikte kemik grefti uygulaması da yapmak gerekir. İmplantın etrafındaki yapışık dişeti daha alttaki hareketli alveoler mukoza ve kaslardan gelen basınca ve çekme kuvvetine karşı tampon görevi yapar. Bazı hastalarda ileri kemik kaybı çok az yapışık dişeti kalmasına neden olur ve alttan gelen çekim gücü sonunda implant gövdesinin bir kısmı açığa çıkabilir. Böyle durumlarda yapışık dişetine gelen travmayı kaldırmak için vestibü-loplasti yapmak gerekir.

f) Sütur apselerinin oluşması: Dikişler atılırken kapatma vidasının üzerine sütur atmamaya özen göstermelidir. Dikişleri alırken de hepsinin alındığından emin olunmalıdır. Her iki durumda da apse ve fistül gelişmesi olabilir.

g) Enfeksiyon oluşması ve yayılımı: Baştan steriliteye dikkat edilmeden çalışılırsa veya implantın iyileşme veya fonksiyon görme dönemlerinde çevre dokularında enfeksiyon oluşursa tıpkı odontojenik enfeksiyondakine benzer bulgular ve yayılım ortaya çıkar.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa TÜRKER Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


ORAL İMPLANTOLOJİ
 

© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez