Osseointegre İmplant Tedavisi İçin Kesin Kontrendikasyon Durumları
a) Yüksek dozda radyasyon tedavisi gören hastalar. 5000 raddan daha fazla doz alan hastalarda uygulama yapılmaması iyi olur. Çünkü yara iyileşme kapasitesi azalmıştır ve beklenilen osseoin-tegrasyon gerçekleşmeyebilir.
b) Psikiatrik problemli hastalar. Psikolojik takıntıları olan kişiler yeni estetik görünüşlerine alışamama gibi bir sorun yaratabilirler.
c) Hematolojik sistem bozukluğu olanlar. Hemofili, lösemi, trombositopenik purpura gibi kan sistemi hastalığı olan kişiler bu hastalıkları nedeniyle implant çalışmalarını tolere edemezler.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa TÜRKER Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ

ORAL İMPLANTOLOJİ
 

© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez