İmplant Cerrahisi

Yerleştirildikleri yer ve destek dokularına göre implant sistemlerini anlatırken bazı sistemlerde tek bazılarında iki aşamalı cerrahi işlem gerektiğinden bahsedilmişti. İmplant cerrahisi başlığı altında belli bir sistemi tanıtmak yerine günümüzde en çok kullanılan endostal implantlar ile ilgili cerrahideki genel prensipler ve her implant uygulamasında uyulması gereken kaidelerden bahsedilecektir. Sistemlerin cerrahi işlemler sırasında kullanılan kendilerine ait malzemeleri firmalarca hazırlanan broşürlerinde anlatılmaktadır.

İmplant cerrahisine başlarken o sistem için gerekli olan malzemenin eksiksiz ve ideal şartlarda sterilize edilmiş olması lazımdır. Protein ve mikroorganizma kontaminasyonu sterilizasyon ile ortadan kaldırılabilir fakat titanyum bir implantın bir Başka metal alet ile tutulması osseointegrasyon için gerekli olan titanyum oksit tabakasının şekillenmesini bozar bu nedenle titanyumu yine titanyum aletlerle tutmak gerekir. İmplant setinin sterilizasyonu için çeşitli yöntemler önerilmiştir.

Aletleri setin kendine ait sterilizasyona müsait olan delikli kutularına veya kompreslerin içine sararak 20 dakika 121°C otoklavda bekletmek yeterli olur. İmplant gövdeleri genellikle sterilize edilerek paketlenmişlerdir. Eğer değillerse aynı şekilde gövdelerde sterilize edilir. Eğer aletler 24 saat içinde, kullanılmaz ise sterilizasyon işlemi tekrarlanır.

Ameliyat günü ameliyat odası temizlenir, dezenfekte edilir ve hem hekim hemde yardımcısı steril ameliyat kıyafeti giyerler. Yani implant uygulaması yer, hekim, hasta ve aletlerin hazırlanması açısından steril şartlarda yapılmalıdır. Hastaya premedikasyon amacıyla bir gün önceden 5-10 mg diazepam verilerek rahat bir gece geçirmesi sağlanır. Ameliyattan öncede 15-20 mg diazepam ve 1000 mg antibiyotik verilir. İmplant
çalışmalarında antibiyotik profılaksisi gereklidir. Penisilin veya hasta allerjikse eritromisin seçilebilir.
İntraoral dezenfeksiyon hastaya ağzını %0.1'lik klorheksidin ile çalkalattırarak ve ekstraoral dezenfeksiyonda aynı solüsyonla hastanın yüzünü silerek yapılır.

İmplant çalışmalarında blok anestezi yerine lokal infiltrasyon anestezisinin yapılmasını öneren çalışmacılar vardır. Savundukları fikir hastanın irkilmelerine göre sinire yakınlığın .anlaşılması ve sinire zarar verilmesinin önlenmesidir. Ancak bu konu hekimin kendi seçimine kalmıştır. Diş çekimi veya diğer cerrahi işlemler için kullanılan blok anestezide uygulanabilir.

Endostal implantlarda cerrahi işlem beş aşamada gerçekleştirilir:
1- İnsizyon ve mukoperiostal flep kaldırılması.
2- Frezle implant kavitesinin hazırlanması.
3- Sistem için gerekli ise kemikte yiv açılması.
4- İmplant gövdesinin yerleştirilmesi ve kapatma vidası varsa vidanın uygulanması.
5- Yumuşak doku adaptasyonu ve sütur atılması.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa TÜRKER Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


ORAL İMPLANTOLOJİ
 

© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez