Subperiostal İmplantlar

Subperiostal implantlar cerrahi yöntemle açığa çıkarılan kemik üzerinden ölçü alınarak hazırlanan implantlardır. İnce, metal alaşımlarından yapılan kafes şeklinde yapılardır ve periostun altında direkt olarak kemiğin üzerine yerleştirilir. Dişetinden ağız içine yükselen postları vardır. Bu implantlar alveoler kemik üzerine bir eğer gibi otururlar ve çiğneme kuvvetlerini kemiğin tamamına dağıtırlar. Kemik üzerine yerleştirildikleri zaman etrafı bağ dokusu ile kapsüle olarak görev yaparlar.

Bu implant tipi oldukça fazla rezorbe kretlerde, kretin vertikal yüksekliğinin endostal implantı yerleştirmeye müsait olmadığı vakalarda kullanılırlar. Parsiyel ve total protezler taşınabilir ve bu protezler ağız mukozasına oturmazlar. 1940'larda takdim edilen ve kliniklerde uzun süreler kullanılmış bir implant türüdür. 5 yıllık başarı yüzdesi %93'dür. Zaman içerisinde subperiostal implantlar ile ilgili çok sayıda araştırma yapılarak klasik yapıda değişiklikler oluşturulmuştur. Bunlar retromolar ve ramusun

lateraline doğru implant gövdesinin uzatılarak kuvvetlerin daha eşit karşılanmasının sağlanması, implantın hidroksilapatit ile kaplanarak kemik ile implant arasındaki bağlantının daha ideal olması, atrofik kretin otogenöz kemik grefti veya hidroksilapatit ile yükseltilerek implantm uygulanması ve en önemlisi hastadan bilgisayarlı tomografi (CT) yardımı ile üç boyutlu bir model elde edilerek implantm bu model üzerinde hazırlanması ve böylece cerrahi işlemin tek safhaya indirilmesidir.

Subperiostal implant gövdesinin buksinator kas yapışıklığının üzerine oturması sonucu veya çok ince ve güçsüz mandibulalar subperiostal implant yükü taşıdıkları zaman çiğneme sırasında kaslar ile ilgili problemler çıkabilir. Hiçbir enfeksiyon belirtisi olmadan kas şişmesi, doku ödemi, zor çiğneme bulguları olması, Fagon buksinator sendromu olarak açıklanmıştır. Böyle bir kas şişmesi probleminde 20 dakikalık aralıklar ve 20 dakika süre ile buz uygulaması, yumuşak diyetle kas dinlendirilmesi ve kas gevşetici verilmesi tavsiye edilmektedir.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa TÜRKER Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


ORAL İMPLANTOLOJİ
 

© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez