Mekanik Komplikasyonlar

a) İmplant gövdesinin kırılması: İmplant gövdesi boyun kısmından kırılırsa ve osseointegrasyon bozulmamışsa çıkartılmayıp yerinde bırakılır. Kırılan parçanın yerine tamamlayıcı başka ara parça ila vesi ile tamir yapılır. Ama eğer gövde daha aşağı apikal kısma yakın kırıldıysa çıkartılması gerekir.

b) İmplant üst yapılarının kırılmaları: Üst yapıda ara parçaları implant gövdesine birleştiren vidalar, örneğin köprü simante edilmeyip

vidalanacaksa bu bağlantıyı sağlayan vida veya protezin kendisi kırılabilir. Vidalar implant kanalında kırıldıkları zaman çıkartılmaları çok zor olabilir. Kırılan parçaya en ufak frez ile (0.5mm) yiv açarak ve döndürerek çıkartmaya çalışılır. Protez kırılmalarında ise yenisi yapılır.

c) İmplantın yerleşim hataları: implant gövdelerinin yerleri "iyi saptanmadan ve rehber şablon kullanılmadan kavite açılırsa bazen protez aşamasına gelindiğinde implantların birbirine çok yakın . olduğu gözlenebilir. Bu durumda plak kontrolü iyi yapılamaz ve protetik çalışmada da zorluklar olabilir. Böyle bir durumda en iyisi gövdelerden birisini kullanmayıp, kapatma vidası ile kapatıp yumuşak dokunun altında uyur vaziyette bırakmaktır.

d) Fonksiyonel konuşma problemleri: Maksilladaki total protez uygulamalarında bazen fonasyon bozuklukları olabilir. Normal konuşma yaklaşık 3 ay sonra yerine gelebilir. Bazende 1 sene sonra bile bozukluk gösteren vakalar vardır. Böyle durumlarda silikon gibi' bir maddeden yapay dişeti hazırlayarak protez ile alttaki doku arasına yerleştirilebilir. Böylece aradan hava kaçıp konuşmanın bozulması engellenir. Yapay dişe-tinin de kırılma ve yenilenme gereği, bölgenin iyi temizlenememe-si gibi sakıncaları olabilir.

e) TME problemleri: Başlangıçta dişsizliğe bağlı olarak başlayan TME problemleri iyi bir oklüzyon ile düzeltilebilirken tamamen aksi olarak daha kötüyede gidebilir, veya hatalı bir oklüzyon daha önce olmayan eklem sorunlarının bir başlangıcı olabilir.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa TÜRKER Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


ORAL İMPLANTOLOJİ
 

© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez