2. Kök boyu (klinik kuron: kökoranı)

Klinik kuron: kök oranı periapikal radyografiyle saptanır. Kuron boyunun uzatılması komşu dişleri tehlikeye sokarken, klinik kuron:kök oranını da bozara Eğer bu oran bozulursa dişin çekimi ve implant yapılması düşünülebilir. Preprotetik ortodonti de düşünülebilir (dişin kuvvet uygulayarak sürdürülmesi).

 

18 yaşındaki bir bayan hastanın üst sağ santralında ilerlemiş periodontal defektin klinik ve radyografik görüntüsü.

 
Flap kaldırıldıktan sonra dişin çekilmesine karar veriliyor.
 

Sağ santral eksikliğini restore etmek için yapılan adeziv köprünün 2 yıl sonraki bukkal ve palatinal görüntüsü.

 
Kaynak: Oral İmplantoloji Klinik El Kitabı

İmplant Dişler Hakkında Kapsamlı Bilgiler
 

© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez